CONDIŢIILE GENERALE DE TURNARE ŞI COMPACTARE A BETONULUI MONOLIT

Condiţiile generale care trebuie avute în vedere înaintea şi în timpul turnării betonului. Punerea în operă a betonului este una din operaţiile cele mai importante în realizarea construcţiilor de beton si beton armat. Rezistenţa şi durabilitatea unei construcţii depinde în cea mai mare măsură de grija şi atenţia care s-au dat turnam

şi compactării betonului.

Inainte şi în timpul punerii în operă a betonului trebuie urmă­rite o serie de probleme legate de calitatea terenului de fundaţie, dimensiunile gropilor de fundaţie, calitatea armăturilor şi menţine­rea lor la poziţiile din proiect, calitatea cofrajelor, consistenţa şi omogenitatea betonului proaspăt primit, realizarea corecta a tur­nării si compactării betonului etc.

Pentru ca punerea în lucrare a betonului sa sie poata desfăşură în cele mlaîi bune condiţii, este necesar da îin. prealabil să se ia o serie de măsuri pregătitoare şi anume: controlul realizării corecte a ti­parelor, a armăturilor şi îndreptarea eventualelor deficienţe, pre­gătirea suprafeţelor betoanelor turnate anterior, pregătirea cailor pentru transportul betonului, verificarea şi repararea utilajelor pen­tru prepararea, transportul, turnarea şi compactarea betonului, in primul rînd trebuie verificat ca instalaţiile de apă şi de energie (elec­trică, aer comprimat etc.) să funcţioneze corect.

Verificarea terenului şi gropilor de fundaţie. La orice con­strucţie, prima din lucrările de betoane este cea fundaţiilor, pRI mul din betoanele de fundaţii este cel turnat în pămînt. înainte do turnarea betonului, trebuie făcută pregătirea terenului de funda­ţie. Ultimul strat de pămînt din gropile de fundaţie trebuie sapat numai cu puţin înainte de turnarea betonului, pentru ca acesta sa rezeme pe pămînt nealterat. Se verifică de asemenea, dimensiunile în plan ale gropilor de fundaţie, cota fundului gropilor; faţa săpă­turii trebuie să fie în acelaşi plan orizontal.

 

Scrie un comentatiu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *