Controlul cofrajelor

Controlul cofrajelor şi susţinerilor lor. După terminarea lu­crărilor de  cofraj, acestea sunt verificate şi recepţionate de condu­cerea şantierului, care le predă echipei de fierari-betionişti. Aceştia execută lucrările de armare. După verificarea şi recepţia lor, ele sînt predate betoniştilor, dare încep să-şi monteze căile pentru trans­portul betonului. De la preluarea lucrărilor de cofraj e şi pînă la începerea celor de betonare a trecut un timp, în care s-au mai putut produce unele defecţiuni.

Din această cauză, este necesar ca înainte de betonare să se facă o verificare şi o revizuire a cofrajelor şi eşafodajelor de susţinere şl anume: dacă nu s-a produs o lăsare a, cofrajelicr prin tasaraa tere­nului de sub popii de susţinere (dacă cofrajele s-au lăsat, ele se aduc la poziţia din proiect cu ajutorul penelor de fixare), dacă contra- vîntuirile popilor pe cele două direcţii sînt intacte şi bine fixate, dacă cofrajele stîlpilor sînt verticale şi caloţii sînt bine fixaţi, dacă cofrajele plăcilor sînt orizontale, dacă în cofraje s-au lăsat golurile pentru instalaţii, dacă rosturile dintre scînduri nu s-au deschis prea mult datorită uscării lemnului etc.

Cu 2—3 h înainte de turnarea betonului cofrajele trebuie bine udate şi de mai multe ori, în caz contrar scîndurile absorb din apa de hidratare a cimentului reducînd rezistenţa betonului. Dacă şi după această udare rosturile dintre scînduri nu se închid complet, ele trebuie astupate cu şipci (astuparea rosturilor mai mari se face înainte de udarea cofrajelor pentru ca prin umflarea scîndurilor să se închidă bine).

Pret-beton.ro , vinde beton la cele mai competitive preturi din Bucuresti si Jud. Ilfov .

Scrie un comentatiu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *